PRINT
Moeder en kind, samen onderweg
Ondersteuning aan ouders
Wie is Yvonne van Uden
Aanbod
Praktische informatie
 
 
Contact
links
Nieuwsbrief
Privacyverklaring

Yvonne van Uden hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Yvonne van Uden kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt Yvonne van Uden uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar Yvonne van Uden verzendt, geeft u daarmee Yvonne van Uden toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.

Bij hyperlinks naar andere websites is Yvonne van Uden niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Yvonne van Uden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.