Ondersteuning aan ouders

Samen op weg

Een gezin als werkplaats waarin liefde, frustratie, regels, blijdschap, angsten, verdriet, boosheid en nog veel meer, samenkomen. Op gezette tijden wordt er bijgestuurd door ouders. Wanneer dat niet vanzelfsprekend lukt kan het een roerige tijd zijn.

 We gaan werken aan de hand van de voorbeelden uit het leven van alledag door in te zoomen maar ook door afstand te nemen van een situatie, je kind of jezelf. Via vragen en oefeningen ga je op onderzoek uit om een andere blikrichting te krijgen op je eigen situatie en zo nieuwe antwoorden te vinden.

In het intakegesprek inventariseren we je vraag en gaan we kijken wat er nodig is en hoeveel sessies er nodig zijn om weer beweging te krijgen in de situatie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jij en je gezin steviger komen te staan en meer ruimte en plezier gaan ervaren.

Ik nodig ouders uit om moeder of vader te zijn met dat wat ze in huis hebben. Ouders inzicht geven in hun kwaliteiten en valkuilen en dat het helemaal goed is om daarmee de gezinskar te trekken. Als ouder schep jij de kaders waarbij het kind de ruimte krijgt die het aankan. En dat je daarbij samen botst op de grens hoort erbij. In de botsing kun je ontdekken. Om als ouder te blijven staan, veerkrachtig en liefdevol te zijn is een stevige uitdaging en een mooi streven.

Wanneer vraag je om ondersteuning?
Je kunt bij mij terecht met vragen en klachten zoals bijvoorbeeld: ‘ik snap mijn kind niet in wat die doet, mijn aanpak heeft niet de uitkomst die ik wil, hoe pak ik de ruziesfeer aan, ik wil het zo niet, ik ben ontevreden over mijn ouderschap, ik voel me schuldig, ik wil het graag anders doen’.

In alle gevallen is het doel dat de ouder de eigen regie versterkt en daarmee het gezin weer kan trekken op een eigen wijze waarbij iedereen heel blijft en het fijner heeft.

Ik maak naast het gewone gesprek gebruik van verschillende werkvormen waarbij er enkele hieronder uitgelicht zijn.

‘Daar gaan we weer’

Wat ouders met elkaar delen is de ervaring hoe je als ouder vaak opnieuw vastloopt in de interactiepatronen die energievretend en zeer hardnekkig zijn. Ouders beoordelen deze situaties negatief. Toch zijn juist deze problematische situaties wegwijzers naar ieders kwaliteit in plaats van naar tekortkomingen.

Elke opvoedstijl heeft positieve kwaliteiten, zwakke plekken en ontwikkelingsmogelijkheden. Wanneer je dit goed in beeld hebt kun je stappen zetten die passen bij de eigen specifieke vragen en situatie.

Dit traject vraagt 4 sessies.

Vier velden traject

Een probleem kunnen we bekijken door er rechtstreeks naar toe te gaan maar we kunnen deze vraag ook in het midden leggen en de verschillende ‘velden’ er omheen zichtbaar maken. Dit geeft inzicht in een breder perspectief en onderzoekt een diepere laag. Oftewel de rode draad in je leven wordt zichtbaarder. Met dit inzicht  kun je beter  je handelen afstemmen.

Dit traject vraagt 5 sessies;
4 veld-gesprekken – eindgesprek.

Drieluik

Nog een andere manier om te kijken naar een vraag is door het beeldende en het onbewuste in jezelf ruimte te geven. Dit kan door het maken van een drieluik waarbij er 3 tekeningen gemaakt worden die we gaan onderzoeken.

Dit traject vraagt 1 tot 2 sessies.

Korte trajecten

Het begint altijd met het benoemen van de vraag of het probleem waar tegenaan gelopen wordt. Dit doe je als ouder alleen of samen. Je gaat onderzoeken wat er nu speelt en welke beweging jij of jullie kunnen maken die het kind of een zekere situatie uitnodigt tot verandering.

Als dit voldoende is hoeft het kind niet iets speciaals te doen. Soms is de beweging van de ouder nog niet voldoende en vraagt de situatie ook nog om een externe ondersteuning voor het kind, denk aan speltherapie, massages, euritmie ea. . In dat geval heeft de ouder het probleem verkent en inzicht verkregen. Een ouder weet daardoor beter hoe te handelen.

Een kort traject vraagt 1 – 10 bijeenkomsten en begint met een intakegesprek

 

Langdurende trajecten

Als er in het gezin meerdere vragen zijn,  er een geschiedenis is die dwingend aanwezig is en bedding vraag, er ziekte is die een rol speelt. Dan kan dit bepalend zijn voor hoe het gaat zoals het gaat.  Dit vraagt om veiligheid, aandacht en ook tijd. Eerst de grond verkennen en erkennen en dan langzaam aan de slag. Sommige veranderingsprocessen laten zich niet dwingen en hebben hun ‘eigen tijd’.

In deze trajecten kunnen meerder disciplines met elkaar verbonden zijn. Meestal zijn er 10 tot 20 bijeenkomsten gedurende een half tot een jaar.

Soms loop ik voor enkele jaren mee als een soort ankerpunt in een periode waarin dat nodig is.

 

Vragen? Meer weten?